โควตาโรงเรียนเครือข่ายพื้นที่ภาคอีสาน และพิธีมอบเสื้อฝึกปฏิบัติ

^