การสร้างสื่อการสอน โดยใช้ Adobe Captivate

อบรมการสร้างสือการสอน โดยใช้ Adobe Captivate

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างสื่อการสอนดิจิตอล
 • ความหมายของ e-Learning
 • องค์ประกอบของ e-Learning
 • วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อ            e-Learning
 • ประโยชน์ของการจัดการเรียน     การสอนโดยการใช้ e-Learning
 • มาตรการการส่งเสริมการเรียน    การสอนแบบ e-Learning
 • คุณลักษณะของเว็บไซต์ e-Learning ที่ดี
 • มาตรฐาน SCORM
 • ประโยชน์จาก  SCORM
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทดสอบ
 • ประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยดำเนินการในการทดสอบ
ขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop
 • การใช้คำสั่งบน Option bar
 • การเลือกพื้นที่ใช้งาน Workspace
 • การย่อ-ขยายภาพ
 • การปรับขนาดของภาพ (Image Size)
 • การบันทึกภาพไปใช้ในเว็บเพจ (Save for web & Device)
 • การตัดภาพ (Crop)
 • การปรับย่อ-ขยายรูปภาพแบบอิสระ (Free Transform)
 • การหมุนรูปภาพ (Rotate)
 • การปรับแสงและสีของภาพ
 • รู้จักกับ Adobe Captivate
เริ่มต้นสร้างโปรเจค
 • สร้างโปรเจค Software Simulation
 • สร้างโปรเจค Video Demo
 • สร้างโปรเจค From Microsoft PowerPoint
 • สร้างโปรเจค Project Template
 • สร้างโปรเจค Image SlideShow
 • สร้างโปรเจค Responsive Project
 • การจัดการ Master Slide
 • การใช้งานโปรแกรม Adobe Captivate 8
  การแทรกวัตถุชนิดต่างๆ
 • การแทรกรูปทรง
 • การแทรกกล่องข้อความโรลโอเวอร์ (Rollover Caption)
 • การแทรกรูปภาพโรลโอเวอร์ (Rollover Image)
 • การแทรกกล่องไฮไลท์ (Highlight Box)
 • การแทรกโรลโอเวอร์ สไลด์เลท (Rollover Slidelet)
 •  การนำภาพวิดีโอมานำเสนอ
   
  การสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเครื่องมือ Interactions
 • การบันทึกเสียงและการแทรกเสียง
 • การแทรกเสียงพื้นหลัง
 • การแทรกเสียงให้วัตถุ
 • การแทรกเสียงให้สไลด์
 • การตั้งค่าบันทึกเสียง
 • การบันทึกเสียงเป็นพื้น
การสร้างสไลด์แบบทดสอบ
 • การสร้างแบบทดสอบแบบตัวเลือก (Multiple Choice)
 • การสร้างแบบทดสอบแบบถูก-ผิด (True/False)
 • การสร้างแบบทดสอบแบบเติมคำในช่องว่าง (Fill in the Blank)
 • การสร้างแบบทดสอบแบบเขียนคำตอบสั้นๆ (Short Answer)
 • การสร้างแบบทดสอบแบบเติมคำในช่องว่าง (Fill in the Blank)
 • การสร้างแบบทดสอบแบบเขียนคำตอบสั้นๆ (Short Answer)
 • การสร้างแบบทดสอบแบบจับคู่ (Matching)
การเผยแพร่ชิ้นงาน (Publish)
 • Publish เป็นไฟล์ SWF
 • Publish เป็นไฟล์ วิดีโอ
 • Publish เป็นไฟล์ EXE
 • Publish ไปยัง Youtube
 • Publish เป็นไฟล์ Word

 
^