Zone Alarm Consutant
บทความ
Clear BIOS
 ปรับปรุงล่าสุด : 2015-09-14 19:06:44

BIOS คืออะไร..?
 
ไบออส (BIOS : Basic input Output System)
    คือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานในการบู๊ต เข้าระบบคอมพิวเตอร์ ถูกติดตั้งอยู่ในชิบประเภท ROM บนเมนบอร์ด การทำงานของ BIOS จะทำงานหลังจากมีการเปิดสวิทช์ทันทีที่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ เช่น harddisk, disk drive, cd-rom, ram เป็นต้น
 
    BIOS บางครั้งก็เรียกว่า ซีมอส (CMOS) แต่ความเป็นจริงแล้วเป็นคนละส่วนกัน คือ BIOS เป็นโปรแกรมที่เก็บในรอม ไม่จำเป็นต้องมีพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการเก็บข้อมูล ส่วน CMOS จะทำหน้าที่เก็บข้อมูลในการบู๊ตระบบ มีหลักการทำงานคล้ายแรม ซึ่งต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าเลี้ยงตลอดเวลา โดยปกติจะอาศัยพลังงานจากแบตเตอร์รี่ภายในเครื่องคอมฯ (ปัจจุบัน BIOS และCMOS ได้ถูกรวมกันเป็นชิปตัวหนึ่ง ๆ )
 
การ Setup BIOS
    เราสามารถเข้าไปกำหนดรายละเอียดต่างๆ และแก้ไขข้อมูลบางอย่างใน BIOS ได้ด้วยตนเอง โดยเฉพาะเวลาที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่ม เช่น ram, harddisk เป็นต้น การเข้าไปกำหนดรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมนั้น จะขึ้นกับยี่ห้อของ BIOS เนื่องจากแต่ละบริษัทก็มีวิธีการเข้าไป Setup ต่างกัน  
 
ตัวอย่างการ Setup BIOS ที่ใช้งานกันโดยทั่วไป เช่น Ami, Award, Phoenix เป็นต้น
    • เปิดเครื่องเข้าระบบคอมพิวเตอร์
    • หน้าจอจะเป็นสีดำ สังเกตุข้อความด้านล่าง จะมีคำสั่งให้กด เช่น 'Press DEL to enter SETUP' เป็นต้น
    • มีความหมายคือ ให้กดปุ่ม Delete เพื่อเข้าไป Setup ใน BIOS
    • BIOS บางยี่ห้อ อาจกำหนดให้กด F1 แทนปุ่ม Delete ก็ได้
    • หลังจากเข้าไปแล้ว จะเห็นหน้าสีดำ และมีหัวข้อต่าง ๆ ให้เลือก
    • ลองเลือกเข้า ห้วข้อ 'STANDARD CMOS SETUP' (สำหรับ BIOS Award)
    • รายละเอียดจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ วัน เวลา ของเครื่อง, harddisk, disk drive เป็นต้น
    • การปรับเปลี่ยนจะใช้ลูกศร ขึ้นลง ซ้ายมือ
    • ถ้าไม่ต้องการแก้ไขใด ๆ ให้กดปุ่ม ESC เพื่อออกจากโปรแกรม
 

 
วิธีการลบเพื่อยกเลิก หรือเมื่อลืม Password ใน BIOS
    โดยปกติแล้ว หากใช้เครื่องคอมพิวเตอร์คนเดียว ก็คงไม่มีความจำเป็นต้องตั้ง Password สำหรับเข้าไป Setup BIOS แต่ถ้าหากได้เคยตั้งไว้แล้วลืม หรือได้เมนบอร์ดมาโดยที่มีการตั้ง Password ไว้และไม่รู้ว่าใช้ Password อะไร ก็มีวิธีการที่จะ Reset หรือ Clear Password ซึ่งอาจจะต้องลองหลายๆวิธีดูนะครับ เท่าที่ได้รวบรวมมาดังนี้
 
1. ลองใช้ Default Password
ถ้าไม่ได้ตั้ง Password เอง ให้ลองใช้ Default Password เหล่านี้ดูก่อน เพราะอาจจะเป็น Password ที่ตั้งมาตั้งแต่แรกก็ได้ (Case Sensitive)
    • AMI
    • Award
    • bios   
    • cmos
    • setup
    • AMI_SW   
    • AMI!SW/
    • AMI?SW/
    • AWARD_SW
 
 
2.ทำการ Reset โดยการ Clear CMOS
    มองหา jumper สำหรับ Reset CMOS ก่อน โดยดูจากคู่มือ หรืออาจจะมองหา jumper ใกล้ๆกับแบตเตอรี่ของ CMOS ก็ได้ ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็น jumper 3 ขา วิธีการ Reset คือทำการ jump ให้ตรงข้ามกับปกติ คือถ้าหากเดิมมีการ jump อยู่ที่ 1-2 ก็เปลี่ยนมาเป็น 2-3 หรือถ้าปกติ jump อยู่ที่ 2-3 อยู่แล้วก็เปลี่ยนเป็น 1-2จากนั้นเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ทิ้งไว้สัก 5-10 วินาที ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยน jumper กลับมาที่เดิม Password จะถูก Reset
 
 
3.ทำการถอดแบตเตอรี่ของ CMOS ออก
    ถ้าหากไม่สามารถหา jumper สำหรับ Reset CMOS ได้อาจจะมีอีกวิธี คือทำการถอดแบตเตอรี่ของ CMOS ออกสัก 5 นาทีแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ จะเป็นการตั้งค่าทุกอย่างของ BIOS กลับไปเป็น Default ได้ แต่เมนบอร์ดบางรุ่น จะยังมี Password อยู่โดยจะเป็น Default Password ตามด้านบน หลังจากใส่แบตเตอรี่แล้วก็ถ้ายังถาม Password อีก ให้ลองใส่ Default Password ตามด้านบน
 
 
4.ใช้ debug ในการลบ Password
โดยการเรียกโปรแกรม debug ที่จะมีอยู่ใน DOS และสั่งคำสั่งต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้
    1. บู๊ตเครื่องโดยให้เข้าที่ DOS Mode (ถ้าไม่รู้จะหา DOS จากไหน แนะนำ DOS จากแผ่น Hiren เลือก "DOS..." แล้ว "DOS" อีกทีหนึ่ง)
    2. พิมพ์คำว่า debug และกด Enter จะขึ้นเครื่องหมาย - รออยู่
    3. พิมพ์คำว่า o 70 2e และกด Enter ( โอ เจ็ดศูนย์ สองอี)
    4. พิมพ์คำว่า o 71 ff และกด Enter ( โอ เจ็ดหนึ่ง เอฟเอฟ)
    5. กด q และกด Enter
    6. จากนั้น บู๊ตเครื่องใหม่ แล้วลองเข้า BIOS ดู
 
5.ใช้ โปรแกรมที่อยู่ในแผ่น Hiren
จากในข้อที่ 4 ที่อ้างอิงถึงแผ่น Hiren ในนั้นเองก็มีโปรแกรมที่จัดการกับ Password ของ Bios ได้เช่นกัน (รุ่นที่อ้างอิง Hiren 10.4)
    1. เลือก "BIOS/CMOS Tools..."
    2. เลือก "Kill CMOS (Wipe CMOS)"
    3. ตอบ "YES"
ซึ่งชื่อต่างๆ อาจจะไม่เหมือนกัน ไม่เป็นไรครับ เอาเป็นว่าหาโปรแกรม "Kill CMOS (Wipe CMOS)" หรือที่คล้าย ๆ กันให้เจอก็ ok ล่ะ


<< รายการทั้งหมด
© Copyright 2012-2020. Zone Alarm Consutant
เลขที่ 169 ถ.เขื่อนธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000